Show Car

Show car

Show car je jedna z najúčinnejších foriem reklamy. Show car okrem vizualizácie reklamy zabezpečuje aj možnosť audio prezentácie a tým, že jednotlivé reklamné plochy sú aj osvetlené vieme túto činnosť zabezpečovať 24 hodín denne.

Facebook Agentúra MMI © 2017